Parveen Sultana Ghazal – Na Khat Hai Na Koi Mulaqaat Hai – Dard Bhari Ghazal

Description :-

Parveen Sultana Ghazal – Na Khat Hai Na Koi Mulaqaat Hai – Dard Bhari Ghazal

  • parveen sultana ghazal

Adverticement