Junaid Sultani Ghazal – Dard Se Kar Bhi Tera Naam Liye Jate Hai – Ghazal Gam Bhari | Bewafai Ghazal

Description :-

Junaid Sultani Ghazal – Dard Se Kar Bhi Tera Naam Liye Jate Hai – Ghazal Gam Bhari | Bewafai Ghazal

  • junaid sultani ghazal

Adverticement